تبلیغات اینترنتیclose
مامان ها
مامان ها
هر چیز که مامان ها باید بدانند
تاريخ : دوشنبه 2 تير 1393 | نویسنده : محمد
موضوع : | بازدید : 753

 

7ماهگي


مهارتهاي اصلي
(اكثركودكان انجام مي دهند)

* بدون كمك مي نشيند
* با حركتي جارويي شكل خود را بطرف اشيا مي كشد
* اصوات را تقليد مي كند
مهارتهاي اضافي
(نيمي از كودكان انجام مي دهند)


* سيلاب هارا كنارهم مي گذارد و صداهايي شبيه يك لغت مي سازد
* آغاز خزيدن يا خود را به جلو كشيدن


مهارتهاي پيشرفته
(تعداد كمي از كودكان انجام مي دهند)


* با گرفتن دست به چيزي مي تواند بايستد
* دست را به حالت خداحافظي تكان مي دهد
* اشيا را به هم مي كوبد

 

 

 

8 ماهگي


مهارتهاي اصلي
(اكثركودكان انجام مي دهند)


* به هر دو والد دادا و ماما خطاب مي كند (اختصاصي نيست)
* آغاز خزيدن
* اشيا را از يك دست به دست ديگر مي دهد


مهارتهاي اضافي
(نيمي از كودكان انجام مي دهند)* با گرفتن دست به چيزي مي تواند بايستد
* بخوبي مي خزد
* به اشيا اشاره مي كند


مهارتهاي پيشرفته
(تعداد كمي از كودكان انجام مي دهند)


* خود را براي ايستادن به حالت كشيده در مي آورد، دور خانه مي گردد
* اشيا را با شست دست و انگشتان بر مي دارد (حالت نيشگوني)
* در خواست هاي خود را با ژست مخصوص نشان مي دهد

 

 

9 ماهگي


مهارتهاي اصلي
(اكثركودكان انجام مي دهند)* سيلابل ها را كنار هم مي گذارد و صدا هاي شبيه يك لغت مي سازد
* با گرفتن دست به چيزي مي تواند بايستد


مهارتهاي اضافي
(نيمي از كودكان انجام مي دهند)* براي برداشتن اشيا از حركت شست در مقابل انگشتان استفاده مي كند (حركت نيشگوني)
* با گرفتن دست به مبل ها دور اتاق مي گردد
* اشيا را بهم مي كوبدمهارتهاي پيشرفته
(تعداد كمي از كودكان انجام مي دهند)


* به والد اختصاصي به طور صحيح دادا و ماما خطاب مي كند

 

 

10 ماهگي


مهارتهاي اصلي
(اكثركودكان انجام مي دهند)


* دست را به حالت خداحافظي تكان مي دهد
* اشيا را با حركت نيشگوني بر مي دارد
* بخوبي مي خزددور خانه مي گرددمهارتهاي اضافي
(نيمي از كودكان انجام مي دهند)


* به والد اختصاصي به طور صحيح دادا و ماما خطاب مي كند
* به نام خود جواب مي دهد و مفهوم كلمه نه را مي فهمد
* درخواست هاي خود را با ژست مخصوص نشان مي دهد
 


مهارتهاي پيشرفته
(تعداد كمي از كودكان انجام مي دهند)* با فنجان مي نوشد
* براي چند ثانيه بدون كمك مي ايستد
* مي تواند اشيا را درون يك ظرف بريزد

 

 

11 ماهگي


مهارتهاي اصلي
(اكثركودكان انجام مي دهند)


* به والد اختصاصي به طور صحيح دادا و ماما خطاب مي كند
* براي چند ثانيه مي تواند بدون كمك بايستدمهارتهاي اضافي
(نيمي از كودكان انجام مي دهند)


* حركات ديگران را تقليد مي كند
* مي تواند اشيا را درون يك ظرف بريزد
* دستورات ساده را مي فهمدمهارتهاي پيشرفته
(تعداد كمي از كودكان انجام مي دهند)


* بافنجان مي نوشد
* به غير از دادا و ماما يك كلمه ديگر مي گويد
* در حالت ايستاده خم مي شود

 

 

12 ماهگي


مهارتهاي اصلي
(اكثركودكان انجام مي دهند)


* حركات ديگران را تقليد مي كند
* اصواتي شبيه لغت از دهان خارج مي كند
* درخواست هاي خود را با ژست مخصوص نشان مي دهدمهارتهاي اضافي
(نيمي از كودكان انجام مي دهند)


* به غير از دادا و ماما يك كلمه ديگر مي گويد
* چند قدم بر مي دارد
* دستورات ساده را مي فهمد و به آن ها پاسخ مي دهد


مهارتهاي پيشرفته
(تعداد كمي از كودكان انجام مي دهند)


* با مداد رنگي خط مي كشد
* بخوبي راه مي رود
* به غير از دادا و ماما 2 كلمه ديگر هم مي گويد

برچسب ها : رشدکودک,کودک از 7تا12ماهگی,7تا12ماهگی کودک,
تاريخ : يکشنبه 1 تير 1393 | نویسنده : محمد
موضوع : | بازدید : 816

 

 

در مطالب گذشته درمورد تغذیه دوران بارداری، دوران شیردهی و تغذیه 6 ماه اول زندگی كودك صحبت كردیم. شروع تغذیه كودك با غذاهای جامد یكی از مهمترین دغدغه های مادران شیرده است، تا زمانی كه كودك تنها شیرمادر می خورد، اطمینان كامل وجود دارد كه كلیه نیازهایش تامین می شود، ولی زمانی كه باید مادر غذا دادن به كودك را شروع كند، همیشه نگران است كه چه چیزی به كودك بدهد تاهمچنان خوب رشد كند.

دو سال اول زندگی كه مشخصه آن رشد و تكامل سریع فیزیكی است، زمانی است كه بسیاری از تغییرات، تحت تأثیر دریافت مواد مغذی می باشند. نوزادان سالمی كه با كفایت بالای موادمغذی، تغذیه می شوند، انرژی كافی برای یادگیری و پاسخ دادن به محرك های محیط را دارند و همین امر سبب می شود تا والدین با آنها ارتباطی عاطفی تر داشته باشند.

همانطور كه مشخص گردید، تغذیه انحصاری با شیرمادر در 6 ماه اول زندگی برای رشد و تكامل كودك از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما از سن 6 ماهگی به بعد، شیرخوار علاوه بر شیرمادر به غذاهای سالم، مناسب، كم حجم و پرانرژی نیاز دارد. این غذاها در شروع، غلظتی كمی بیشتر از شیرمادر دارند و به تدریج بر مقدار، غلظت و تنوع آنها افزوده می شود. البته در این مدت هم هنوز غذای اصلی شیرخوار، شیرمادر است. اما فقط و به طور انحصاری شیرمادر غذای وی نمی باشد، بلكه با استفاده از یك روش صحیح می باید مصرف غذاهای كمكی را آغاز نمود.

 

 

زمان شروع غذای جامد

 

بهترین زمان شروع تغذیه تكمیلی نوزاد، زمانی است كه كودك به خوردن غذای سر سفره علاقه نشان می دهد و بهترین زمان از 4 تا 6 ماهگی است. كودك دهان را به حالت جویدن تكان می دهد و حركت زبانش تغییر می كند و در سن شش ماهگی دست دراز كرده و تمایل دارد كه غذای والدین را بگیرد.

دلیل شروع غذای كمكی این است كه از سن 6 تا 9 ماهگی كودك به منابع آهن احتیاج دارد و از سن 8 تا 9 ماهگی شیر مادر دیگر انرژی مورد نیاز كودك را تأمین نمی كند. اگر در فاصله 9 تا 12 ماهگی غذای جامد را شروع نكنید، در آینده كودك دچار مشكلات زیادی در زمینه قبول غذاهای جامد خواهد شد و اگر كمتر از 3 ماهگی به كودك غذای جامد بدهیم، خصوصاً اگر سابقه آلرژی در خانواده باشد، احتمال ایجاد آلرژی غذایی در كودك بسیار زیاد می شود.

حتی در بعضی موارد امكان دارد كه غذای كمكی را از سن 3 ماهگی شروع كنیم، زمانی كه كودك حتی پس از خوردن شیر هم گرسنه بنظر می رسد و یا رشد كودك با خوردن شیرمادر در حد كافی نیست. دراین زمان نباید سعی كنیم كودك را با شیر خشك سیر كنیم زیرا با خوردن شیرخشك كم كم علاقه اش را به خوردن شیرمادر از دست می دهد.

پس كلیه این مطالب بیان می دارد كه بر اساس تمایل و علاقه نوزاد تغذیه تكمیلی را شروع كنیم، نه در زمان و ساعت مشخص.

 

 

 

اصول تغذیه تكمیلی

 

- حتماً از موادی استفاده شود كه بعدها در سفره خانواده وجود دارد.

- بعد از تغذیه شیرخوار با شیرمادر، غذای كمكی به او داده شود و هرگز قبل و یا در فواصل تغذیه با شیرمادر از غذای كمكی استفاده نشود.

- از یك نوع ماده غذایی ساده شروع شود و كم كم به مخلوطی از چند نوع افزایش یابد.

- از یك قاشق مرباخوری شروع و به تدریج بر مقدار آن اضافه شود( به استثنای زرده تخم مرغ كه به اندازه یك نخود شروع می شود).

- موادغذایی چه از نظر نوع و چه از نظر مقدار، باید به تدریج به غذای شیرخوار اضافه شود.

- بین اضافه كردن موادغذایی مختلف 5 تا 7  روز فاصله باشد تا شیرخوار اول به یك غذا عادت كند، بعد غذای جدیدی به او داده شود. این كار باعث می شود كه اگر ناسازگاری به یك ماده غذایی وجود داشته باشد شناخته شود و دستگاه گوارش شیرخوار نیز فرصت می یابد كه به موادغذایی عادت كند.

- در شروع، غذاها باید نسبتاً رقیق و غلظت آنها كمی بیشتر از شیرمادر باشد و به تدریج بر غلظت آنها افزوده گردد. این كار به یادگرفتن عمل جویدن كمك می كند.

- تنوع در غذاهای كمكی رعایت شود.

- غذاهای سرخ شده به كودك ندهد.

- اگر كودك تمایل داشت بجای سبزیجات میوه های شیرین را شروع كنید. البته بهتر است ترتیب دردادن مواد غذایی رعایت شود، ولیكن به علایق كودك اهمیت دهید.

- هیچ گاه كودك را با غذا تنها نگذارید، چون امكان دارد موجب خفگی او شود.

- به غذای شیرخوار شكر زیاد یا نمك اضافه نكنید، زیرا حساسیت نوزاد به طعم ها با بزرگسالان متفاوت است.

 

 

چگونه غذا دادن به كودك را شروع كنیم

 

بهتراست غذای كودك را با لعاب برنج شروع كنید. مزیت برنج این است كه خیلی كم حساسیت زاست و تقریباً نشاسته خالص است، از این رو معده كودك براحتی آنرا هضم می كند. برای اولین بار، نیم تا یك ساعت پس از شیرخوردن، لعاب برنجی تهیه كنید كه كمی غلیظ تر از شیر مادر باشد و با قاشق مناسب اندازه دهان كودك یك قاشق لعاب برنج به او بدهید. در روزهای بعد به مرور حجم و غلظت این غذا را اضافه كنید و براساس تمایل كودك به او غذا بدهید.

پس از دو هفته غذای دوم یعنی فرنی را شروع كنید. برای تهیه فرنی از شیر پاستوریزه و نشاسته استفاده كنید و غذای دوم فرنی است. از آخر ماه هفتم سوپ را شروع كنید.

باید توجه داشته باشید كه غذای كمكی نوزاد باید، با حجم كم دارای بیشترین انرژی باشد یعنی غذای كودك نباید رقیق باشد، چون حجم معده كودك كم است و باید در كمترین حجم، بیشترین انرژی را داشته باشد. غذای او باید نرم باشد، ولی سعی كنید در مرحله شروع سوپ، فقط سبزیجات كاملاً پخته را با چنگال نرم كنید، چون اگر همیشه غذا له شده باشد كودك در یادگیری جویدن مشكل پیدا می كند. از مواد غذایی استفاده كنید كه بطور معمول در غذای خانواده وجود دارد.

باید غذای كودك را یك بار در روز تهیه كنید و پس از رسیدن به حرارت مناسب و له كردن قطعه های درشت، به كودك بدهید. بقیه غذا را در یخچال نگهداری كنید و در زمان مناسب گرم كرده،  به او بدهید.

 

 

 

نحوه شروع و ادامه غذای كمكی

 

غذای كمكی با فرنی آرد برنج شروع می شود( حساسیت شیرخوار به برنج كمتر است تا گندم). سپس در هفته دوم می توان حریره بادام را به رژیم غذایی كودك افزود. در دو هفته آخر ماه هفتم می توان سوپ را به رژیم غذایی نوزاد افزود كه این سوپ حاوی گوشت بدون چربی( كه بترتیب اولویت و ارجحیت شامل گوشت گوسفند، مرغ و گوساله می باشد)، برنج و هویج است. سپس هر 3 روز یك بار، یك نوع سبزی به سوپ اضافه گردد؛ مانند جعفری، گشنیز، لوبیا سبز، كدوسبز، كرفس و... . ولی باید توجه داشت كه سبزی در آخرین لحظات پخت سوپ، اضافه شود و اسفناج هم تا یك سالگی به سوپ اضافه نگردد. نباید به سوپ نمك، شكر یا چاشنی افزود. در ماه هشتم زرده تخم مرغ به رژیم غذایی شیرخوار اضافه می شود. ( تا زیر یك سال از مصرف سفیده تخم مرغ توسط كودكان اجتناب شود) . در این زمان كم كم می توان از سبزی های نشاسته ای مثل سیب زمینی، كدو حلوایی و نخود فرنگی نیز در سوپ استفاده كرد( به فاصله هر 3 روز). در دو هفته دوم ماه هشتم، ماست نیز داده می شود. بعلاوه از پوره های سیب زمینی و هویج نیز می توان استفاده كرد. در ماه نهم در هفته اول می توان از حبوبات نیز در سوپ شیرخوار استفاده كرد . مصرف حبوبات از عدس و ماش كه هضم آسان تری دارند، شروع می شود. در مورد لوبیا چیتی و لوبیا قرمز بهتر است از قبل آنها را خیس كرده، پوستشان را جدا نموده و بعد از پختن به سوپ اضافه نمود. اضافه كردن كره یا روغن مایع به سوپ برای شیرخوارانی كه خوب وزن نمی گیرند، توصیه می شود. در دو هفته آخر ماه نهم، آب میوه را نیز می توان شروع كرد( كیوی، توت ها، خربزه، آلبالو و گیلاس به علت ایجاد حساسیت درشیرخوار، تا یك سالگی توصیه نمی شود). در دو هفته اول ماه دهم می توان از خود میوه استفاده نمود( پوست و هسته جدا شده و با پشت قاشق نرم گردد) و در دو هفته دوم ماه دهم، می توان از سبزی های سبز نیز در سوپ استفاده نمود ( هر بار یك نوع سبزی افزوده شود) . توجه نمایید كه میوه ها و سبزی ها جزء غذاهایی هستند كه در اواخر سال اول توصیه می شوند( بعد از دیگر گروه های غذایی)، چرا كه كالری آنها نسبت به دیگر گروه های غذایی كمتر است. در دو ماه دیگر نیز با توجه به اشتهای كودك از انواع سوپ، كته و پوره می توان استفاده نمود.

به خاطر داشته باشید كه در این 6 ماه دوم سال اول، تغذیه با شیرمادر به طور مكرر و برحسب تقاضا و تمایل شیرخوار در تمام شبانه روز وقبل از هر وعده غذای كمكی باید مورد توجه قرار گیرد.

 

به طور كلی در كودكان زیر یك ساله از دادن غذاهای زیر اجتناب گردد:

شیرگاو- سفیده تخم مرغ- انواع توت ها- كیوی- گیلاس- آلبالو- بادام زمینی- پنیر- شكلات- میگو- فلفل- ادویه- ترشی- نمك- نوشابه های رنگی گازدار- لپه و نخود- عسل- اسفناج- كلم- قهوه و چای- آجیل- سوسیس- ذرت- دانه انگور- دانه كشمش.

برچسب ها : تغذیه تکمیلی,تغذیه تکمیلی کودک از سن6 ماهگی,
تاريخ : يکشنبه 1 تير 1393 | نویسنده : محمد
موضوع : | بازدید : 674

 

 

 

 

همانطور كه در مطلب قبل ذكر شد شیر مادر بهترین و ضروری ترین غذا در 6 ماه اول زندگی طفل است. درمورد فواید شیر مادر و دلایل برتری آن به شیر فورمولا(شیرخشك) صحبت كردیم و گفتیم كه در شیر مادر بیش از 300 نوع عامل ضد بیماری موجود است.

در این دوره ی زندگی، رشد بسیار سریع است و كودك با مصرف غذای خوب، رشد كافی می كند. نوزاد سالمی كه با كفایت بالای مواد مغذی تغذیه می شود، انرژی كافی برای یادگیری و پاسخ دادن به محرك های محیط را دارد.

در اولین روزهای زندگی كودك یعنی در هفته اول، وزن شیرخوار كم می شود ولی از روز هفتم كودك به  وزن اولیه باز می گردد. دلیل این كم شدن وزن ، خروج كودك از محیط مایع رحم است. با رشد مناسب و تغذیه خوب در پایان 6 ماهگی، وزن كودك دو برابر وزن هنگام تولدش می شود. تغذیه كودك در 6 ماه اول، تغذیه انحصاری با شیرمادر است. كودك به هیچ ماده غذایی دیگری نیاز ندارد. حتی آب هم نیاز ندارد. اگر به دفعات كافی و مقدار مناسب شیر بخورد، كلیه نیازهایش تأمین می شود. دادن آب قند، جوشانده ها و داروهای خودسرانه یك اشتباه بزرگ است و موجب حساسیت غذایی و غیرغذایی كودك در سنین بالاتر و افزایش احتمال آلودگی به میكروب اسهال می شود.

 

بهترین روش برای شیر دادن به كودك

آیا كودك به میزان كافی شیر مصرف می كند؟

 اطلاع از اینكه آیا نوزاد شیر كافی مصرف می كند مشكل است، چون شیرمكیده شده از سینه را نمی توان اندازه گرفت از اینرو با روشهای زیر از كفایت مصرف شیر توسط كودك مطلع می شویم.

* افزایش وزن مطلوب شیرخوار بر اساس منحنی رشد كه نیم كیلوگرم در ماه است.

* حدود 6 تا 8 بار دفع ادرار بصورت پوشك كاملاً خیس در 24 ساعت در صورتی كه شیرخوار با شیر مادر تغذیه شود. ادرار پس از چند روز اول تولد باید كاملاً شفاف باشد و در غیراینصورت باید با پزشك كودك مشورت كنید.

* 5-2 بار دفع مدفوع در روز. در روزهای اول تولد حركت روده ی كودك بدلیل دفع مكونیوم زیاد است و مدفوع كودك تیره رنگ است. از روز پنجم تولد حركات روده نرمال شده و مدفوع آبكی یا خمیری و خردلی رنگ است و معمولاً بوی كمی دارد. تغییر رنگ مدفوع نشان دهنده بروز مشكل نیست، ولی اگر مدفوع كودك مثل روزهای نخستین همچنان تیره بود و یا تعداد دفعات مدفوع در 5 تا 21 روزگی ، كمتر از یكبار در روز شد، حتماً با پزشك مشورت كنید.

با افزایش سن كودك دفعات مدفوع كم شده و این نشانه یبوست یا بیماری نیست. بطور كامل مدفوع كم و نامنظم كودك نشانه كمبود مصرف شیر است.

- شادابی پوست، هوشیاری و سلامت ظاهری شیرخوار.

 

 

افزایش حجم شیر مادر

بهترین راه برای افزایش شیر، افزایش دفعات شیردهی است. مثلاً اگر كودك را هر 2 ساعت یكبار شیر می دادید، فواصل شیردهی را به یكساعت و نیم كاهش دهید. برای راحت تر شدن و اطمینان بیشتر، در چند روز اول، دفعات و مدت شیردهی را یادداشت كنید. مدت معمول شیرخوردن كودكان 15 دقیقه است. افزایش دفعات شیردهی سیستم هورمونی بدن را بیشتر تحریك كرده و تولید شیر افزایش می یابد.

از جمله غذاها و مواد غذایی كه موجب افزایش شیرمادر می شوند:

مواد غنی از نشاسته مثل ماكارونی، به علاوه میوه هایی چون بادام، انگور، همچنین هویج، شوید، آب لیموی تازه، سیب زمینی ترشی موجب افزایش شیرمادر می شوند. در طب گیاهی آمده، خوردن عرق زیره ، برگ ترب سیاه پخته شده و 2 گرم تخم ترب در طول شبانه روز موجب افزایش شیرمادر خواهد شد.

 

مادران شاغل چگونه باید فرزند خود را شیر بدهند؟

این سئوال برای خیلی از مادران مطرح است، زیرا با مشغولیتی كه خارج از منزل دارند نمی توانند بطور منظم به كودك شیر بدهند. این مادران باید در مدتی كه در منزل هستند شیر خود را بوسیله شیردوش یا در فنجان بدوشند و در یخچال نگه داری كنند. در ساعت كاری پرستار بچه، فنجان شیر را در آب گرم گذاشته و وقتی شیر ولرم شد با قاشق كوچك به شیرخوار بدهند. در مواردی كه امكان نگه داری شیرخوار در منزل فراهم نیست، بهتر است مادر، كودك را در مهد كودكی نزدیك محل كارش بگذارد تا بتواند در طول ساعت كاری چند مرتبه به كودك شیر بدهد.

سعی كنید تا حد امكان سراغ شیر خشك نروید.

 

زمان شروع مكمل های ویتامین و املاح برای شیرخوار

كودكی كه زودتر از موعد بدنیا می آید و یا با وزن كمتر از 5/1 كیلو بدنیا می آید، نیاز به ویتامین ها و املاح زیادی دارد تا رشدش جبران شود. از اینرو دادن مكمل های ویتامین و املاح كه برای نوزادان و بر اساس نیازهای آنها تنظیم شده، مفید است.

در مورد كودكان سالم، شروع قطره آهن از 6 ماهگی الزامی است و طبق تحقیقات قطره ویتامینD هم بسیار مفید است و از بروز بیماری راشیتیسم شیرخواران یا همان نرمی استخوان جلوگیری می كند.

در مورد زمان شروع تغذیه تكمیلی و یا غذای جامد و نوع آن، در مطلب بعدی توضیحات جامعی ارائه خواهد شد.

برچسب ها : تغذیه نوزاد تا6ماهگی,تغذیه نوزاد6ماهه,
تاريخ : يکشنبه 1 تير 1393 | نویسنده : محمد
موضوع : | بازدید : 780

ماه اول بارداری

وضعيت جنين

در پايان اين ماه جنين كه از برخورد اسپرم مرد با تخمك زن در لوله رحم ايجاد شده (لقاح) در ديواره رحم لانه‌گزيني کرده است.

وضعيت مادر

بعضي از اولين علائم حاملگي مشابه علائمي هستند كه در دوران قاعدگي رخ مي‌دهند، مانند خستگي، ‌درد و سوزش در سینه‌ها و تغييرات روحي رعايت عادت‌هاي بهداشتي سالم، ‌انجام تمرينات ورزشي مناسب و يك رژيم غذايي سالم كه حاوي مقادير زيادي ميوه و سبزيجات است از همين حالا ضروري است. اگر تا به حال به پزشك مراجعه نكرده‌ايد، سريع‌تر اين كار را انجام دهيد. توجه داشته باشيد كه از همين زمان از مصرف دارو حتي مسكن‌ها بدون تجويز پزشك جداً خودداري نمايد.

ماه دوم بارداری

وضعيت جنين

در اين مرحله از رشد و نمو جنين، ابتدا قلب و سيستم گردش خون اوليه و سپس چشم‌ها،‌ گوش‌ها و دهان ساخته مي‌شوند.
در پايان اين ماه اگر سونوگرافي كنيد،‌ تپش قلب جنين را مشاهده خواهيد كرد. همچنين دست‌ها و پاها رشد و نمو كرده و آرنج و انگشتان دست‌ها شروع به ظاهر شدن مي‌كنند. در پايان اين ماه جنين تقريباً 1 سانتي‌متر طول دارد.

وضعيت مادر

اكنون خونريزي قاعدگي شما به تاخير افتاده و احتمال مي‌هيد كه باردار شده‌ايد البته مي‌توانيد با استفاده از وسايل مخصوص تشخيص حاملگي كه در داروخانه‌ها موجود است و يا انجام آزمايش ادرار از بارداري خود مطمئن شويد.
شما ممكن است اغلب احساس گرسنگي كنيد و يا دچار تهوع شويد (مخصوصاً صبح‌ها). همچنين بزرگ شدن رحم باعث فشار آوردن به مثانه شده و مرتباًً ‌نياز به دفع ادرار پيدا خواهيد كرد.

توصيه‌هاي زير مي‌تواند به شما در كاهش تهوع صبحگاهي (يا شبانه) كمك كنند:

وعده‌هاي غذايي بيشتر با حجم كمتر
پرهيز از غذاهاي پرچرب و پرادويه و پرهيز از بوي غذاي در حال طبخ
اجتناب از زياد پركردن و يا خالي گذاشتن معده به مدت طولاني
استفاده از هواي آزاد
مصرف مواد غذايي خشك و سبك مانند نان خشك يا بسكويت و مصرف مواد قندي در صبحگاه و قبل از برخاستن از بستر

علائمي كه در حاملگي ايجاد مي‌شوند نه تنها از نظر شدت آنها از خانمي به خانم ديگر متفاوت است بلكه در يك خانم نيز كه چند بار حامله شده، اين علائم مي تواند در هر حاملگي او متفاوت باشد.
در پايان اين ماه رحم شما به اندازه يك پرتقال مي‌باشد و وزن بدنتان ممكن است یک كيلو اضافه و يا كم شده باشد كه هر دوي اين موارد در اين مرحله از حاملگي طبيعي هستند. افزايش ترشح چربي در پوست در اين دوران باعث مي‌شود پوست شما همانند دوران نوجواني چرب شده و جوش بزند. اين مشكلات بعد از پايان سه ماهه اول بارداري كه هورمون‌هاي بدن به تعادل مي‌رسند و يا بعد از زايمان برطرف مي‌شوند.
به منظور تامين ميزان كلسيم مورد نياز مادر و نوزاد مصرف فراورده‌هاي لبني(شيري) 3 تا 4 مرتبه در روز توصيه مي‌شود. ضمناً از مصرف گوشت، تخم‌مرغ و ماهي بصورت نيم پخته پرهيز كنيد.
انواع مواد معدني و ويتامين‌هاي مكمل را بدون تجويز پزشك مصرف نكنيد، زيرا مصرف بالاي بعضي از اين ويتامين‌ها مانند ويتامين A براي مادر و نوزاد مضر هستند. بهتر است مواد معدني و ويتامين‌هاي مورد نياز بدنتان را از طريق مواد غذايي،‌سبزيجات و ميوه‌ها تامين كنيد.

ماه سوم بارداری

وضعيت جنين

در ابتداي اين ماه غضروف‌ها و استخوان‌ها شروع به تشكيل شدن مي‌كنند، ساختمان اوليه چشم‌ها در حال شكل‌گيري است و زبان شروع به ظاهر شدن مي‌كند. در پايان اين ماه تقريباً تمام اعضاء و ساختمان‌هاي بدن جنين تشكيل شده‌اند و جنين تا زمان وضع حمل به رشد و نمو ادامه مي‌دهد. همچنين دستگاه تناسلي جنين در پايان اين ماه بر اساس ويژگي‌هاي جنسي او شروع به متمايز شدن مي‌كنند.

وضعيت مادر

سوزش سردل، سوء هاضمه، تغيير در ميل جنسي(افزايش يا كاهش)، حساس‌تر شدن پستان‌ها، تغيير در خلق‌ و خوي مادر و ايجاد لك در صورت از عوارض اين مرحله از بارداري هستند اما نگران نباشيد زيرا اين تغييرات موقتي هستند.
از اواخر اين ماه ممکن است تهوع شما كمتر و اشتهايتان بهتر شود و كمتر احساس خستگي خواهيد كرد( اما به خاطر داشته باشيد بخاطر ويارتان غذاهاي با كالري زياد اما با ارزش غذايي كم را زياد مصرف نكنيد) همچنين رحم شما با رشدي كه مي‌كند به سمت بالا و جلو كشيده مي‌شود و باعث مي‌شود رحم زياد بر روي مثانه فشار وارد نكند و نياز شما به دفع ادرار كمتر شود. اكنون كه حال شما بهتر از قبل شده زمان خوبي براي انجام تمرينات ورزشي مناسب حاملگي است. پياده‌روي و شنا بهترين ورزش‌ها در اين دوران هستند. اين ورزش‌ها سبب آسان‌تر شدن زايمان مي‌شوند،‌ اما از انجام ورزش‌های سنگین در هواي گرم و محيط‌هاي بسته و بدون تهويه مناسب هم پرهيز كنيد.
بخاطر داشته باشيد كه هيچگاه در دوران بارداري اقدام به گرفتن رژيم غذايي براي لاغر شدن نكنيد.
اگر دچار سردرد و يا احساس سبكي در سر شديد و يا تهوع شما بعد از 3 ماه ادامه پيدا كرد و سبب كاهش وزن شما شد با پزشك خود مشورت كنيد.

ماه چهارم بارداری

وضعيت جنین

اكنون صورت جنين خيلي بيشتر شبيه انسان‌هاست. طول بدن جنين اكنون به 9 سانتي‌متر رسيده است و وزن او حدود 30 تا 60 گرم مي‌باشد. دست‌هاي جنين شروع به حركت كرده و حتي ناخن‌هاي انگشتان دست‌ها و پاها در حال رشد كردن هستند و جنين تمام مواد غذايي خود را از طريق جفت دريافت مي‌كند. در پايان اين ماه مي‌توانيد حركت جنين را احساس كنيد.

وضعيت مادر

به سه ماهه دوم بارداري خوش آمديد. سه ماهه دوم بارداري راحت‌ترين و لذت‌بخش‌ترين دوره بارداري مي‌باشد. اكثر مشكلاتي كه در اوايل حاملگي ايجاد شده اند تا كنون از بين رفته و يا اينكه بزودي برطرف خواهند شد و در صورتي كه اولين زايمان را تجربه مي كنيد شكم شما هنوز آنچنان بزرگ نشده است.
اگر در اين زمان به علت كندتر شدن حركت عضلات روده‌ها دچار يبوست شده‌ايد، با مصرف ميوه و سبزيجات مقدار فيبر رژيم غذايي‌تان را افزايش دهيد و مصرف آب و مايعات و ورزش منظم را نيز فراموش نكنيد. (از نوشيدن مايعاتي مانند چاي و نوشابه كه باعث تشديد يبوست مي‌شوند خودداري كنيد)

ماه پنجم بارداری

وضعيت جنین

در این دوره جنین رشد سریعی پیدا می‌کند و وزنش به حدود 250 گرم می‌رسد. در این مرحله یک ماده سفید پنیر مانند بر روی پوست جنین تشکیل می‌شود که وظیفه این ماده حفاظت پوست جنین از مایع اطرافش می‌باشد. جنین همانند یک نوزاد دارای ساعت‌های خواب و بیداری است. در پایان این ماه موهای سر جنین شروع به رشد می‌کنند و اگر کودک شما دختر باشد رحم او شروع به ساخته شدن می‌کند.
اگر شما متوجه شده‌اید که شکم شما گاهی اوقات دچار حرکات پرشی منظمی می‌شود، هیچ نگرانی به خود راه ندهید زیرا ممکن است بعلت سکسکه کودک شما باشد.

وضعيت مادر

اگر تا کنون تکان خوردن جنین را در رحمتان احساس نکرده اید احتمالاً الان این احساس را خواهید داشت، و در صورتی که سونوگرافی انجام دهید جنسیت کودک مشخص خواهد شد.
احساس سرگیجه، سبک بودن سر و بی‌حالی در طی دوران بارداری طبیعی می‌باشد، اما اگر بطور مداوم و به شدت تکرار شوند بهتر است به پزشکتان در این باره اطلاع دهید. با مصرف مایعات زیاد، داشتن یک رژیم غذایی سالم و استفاده از لوسیون‌ و روغن‌ها بر روی پوست می‌توانید از شدت خارش و خشکی پوست خود کم کنید.

ماه ششم بارداری

وضعيت جنین

با شروع ماه ششم بارداری سرعت رشد جنین شروع به کم شدن می‌کند. اندازه دست‌ها و پاها به تناسب خواهند رسید. پلک‌ها و ابروها تشکیل شده و مغز رشد سریع خود را آغاز می‌کند. در پایان این ماه وزن جنین به حدود 600 گرم خواهد رسید.

وضعيت مادر

اکنون احتمالاً حامله بودن شما از نظر ظاهری برای اطرافیانتان مشخص خواهد شد، و شما حرکتهای جنین را بخوبی در رحمتان احساس خواهید کرد. نوشیدن مقادیر زیاد آب و استراحت در حالیکه سطح پاها بالاتر از سطح بدن باشد می‌تواند در برطرف کردن ورم پا و مچ پای شما مؤثر باشد.
به علت افزایش وزن بدن در این مرحله بهتر است کفش‌های پاشنه کوتاه بپوشید، از نشستن و ایستادن به مدت طولانی پرهیز کنید.

ماه هفتم بارداری

وضعيت جنین

در پایان این ماه بدن جنین گوشتالو و گردتر شده، عضلات به تدریج در حال بیشتر شدن و ریه‌ها قادر به نفس کشیدن هستند، اما اگر جنین الان متولد شود نفس کشیدنش با زحمت روبرو خواهد شد.
از آنجا که گوش‌ها بطور کامل تشکیل شده اند می‌توانید بیشتر با جنین خود صحبت نمایید زیرا او حالا می تواند صدای شما را تشخیص دهد.

وضعيت مادر

به سه ماهه سوم بارداری خوش آمدید!

اکنون اندازه رحم شما اندازه یک توپ فوتبال است. رحم بزرگ شده و به قسمت پشت و لگن شما فشار وارد آورده و ممکن است باعث بروز دردهایی در کمر و پاهای شما شود. با استراحت، تغییر وضعیت بدن و یک حمام آب گرم می توانید درد را کاهش دهید. همچنین در ماه‌های آخر بارداری به علت افزایش وزن ممکن است به واریس مبتلا شوید در این صورت با استراحت منظم و زیاد ضمن انجام کارهای روزانه، با بالا بردن سطح پاها بالاتر از سطح بدن چندین بار در روز و استفاده از جوراب‌های الاستیک محافظت‌کننده می‌توانید از شدت آن کم کنید که البته بعد از زایمان بهبود خواهد یافت
اگر ناگهان احساس کردید که رحم شما منقبض و سپس شل شد نگران نشوید. این انقباضات طبیعی بوده و معمولاً بدون درد هستند و زمان‌های ایجاد آن نامنظم می‌باشد. به علت نزدیک شدن رحم شما به قفسه سینه‌تان ممکن است ریه ها در هنگام تنفس بطور کامل متسع نشوند و تا حدودی دچار تنگی نفس شوید، اما نگران نباشید کودک شما دچار کمبود اکسیژن نخواهد شد.
در یک حاملگی طبیعی ماه هفتم و هشتم بارداری باید هر دو هفته یکبار به مطب پزشک مراجعه نمایید و از شروع ماه نهم تا هنگام زایمان هر هفته باید این کار را انجام دهید. در این ملاقات‌ها پزشک اندازه و طول رحم را اندازه‌گیری می‌کند تا مطمئن شود جنین در حال رشد است. آزمایش ادرار، بررسی وزن و فشار خون مرتباً انجام می گیرد.

ماه هشتم بارداری

وضعيت جنین

در اواخر این ماه جنین شما حدود یک کیلو و هشتصد گرم وزن خواهد داشت. سرعت نمو مغز در این دوره بیشتر است. جنین اکنون به نور، صدا، مزه و بو حساس می‌باشد و تنها عضوی از بدن که هنوز بطور کامل تکمیل نشده ریه‌ها می باشد.

وضعيت مادر

اکنون هنگامی است که خارش پوست، تنگی نفس، بواسیر، انقباض‌های پاها، سوزش سردل، سوء هاضمه و درد عضلات می توانند باعث ناراحتی مادران باردار شوند. بخاطر داشته باشید که این مشکلات موقتی می باشند، پس بر روی جنبه‌های مثبت بارداری تمرکز کنید.
بهترین وضعیت خوابیدن برای یک خانم حامله آن است که به سمت چپ بخوابد.
همچنان که استخوان‌های جنین شما سفت‌تر می‌شوند و اندازه‌شان بزرگتر می‌گردد، نیاز شما به کلسیم خیلی بیشتر از قبل می‌شود. رژیم غذایی حاوی مقادیر کافی کلسیم، پروتئین، آهن و اسید فولیک را فراموش نکنید. خوردن غذا با حجم کمتر و به دفعات بیشتر و پرهیز از خم شدن یا صاف دراز کشیدن موجب خواهد شد تا حدودی از سوزش سردل و سوء هاضمه کاسته شود.

ماه نهم بارداری

وضعيت جنین

در شروع این ماه وزن جنین تقریباً دو و نیم کیلوگرم است. حالا دیگر جنین آنقدر بزرگ شده که بیشتر حجم رحم را اشغال کرده و جای زیادی برای حرکت و چرخش جنین وجود ندارد. با اینکه هنوز چهار هفته دیگر به زایمان باقی است اما جنین تقریباً به رشد نهایی خود رسیده است.

وضعيت مادر

کمی ورم کردن در خانم‌های حامله طبیعی است، اما اگر دچار سردرد شدید، تاری دید، افزایش ناگهانی ورم (بخصوص ورم صورت) در طی 2 یا 3 روز، درد شکم، تهوع، استفراغ و بی‌حالی شدید سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید.
در این زمان انقباض‌های رحمی که معمولاً بدون درد هستند شدیدتر شده و ریتم خاصی هم ندارند. این انقباض‌ها باعث می‌شوند که بدن شما برای انقباض‌های اصلی در زمان زایمان آماده شود. توصیه می‌شود که مقاربت جنسی در این ماه صورت نگیرد.

برچسب ها : بارداری و مراقبت از جنین,نکات بارداری,بارداری,
تاريخ : يکشنبه 1 تير 1393 | نویسنده : محمد
موضوع : | بازدید : 658

یک کارشناس ارشد تغذیه با بیان اینکه سوزش سردل، تهوع صبحگاهی و ویار از مهمترین عوارض دوره بارداری است توصیه کرد:« دو سوم زنان باردار تهوع صبحگاهی دارند و به دلیل اینکه حالت تهوع زنان باردار به هنگام صبح به دلیل خالی بودن معده بیشتر از سایر اوقات است بهتر است بعد از بیدار شدن از خواب در حالت درازکش یک تکه نان خشک یا بیسکوئیت مصرف کرده و یک ربع بعد از رختخواب برخاسته و صبحانه سبکی را میل کنند .»

رژیم غذایی زنان باردار در سه ماهه اول بارداری گفت:« در سه ماهه اول بارداری تغییرات عادی فیزیولوژیک در بدن مادر رخ می دهد که به نفع مادر و جنین است. مهمترین تغییرات در این دوره، تغییرات هورمونی ناشی از جفت است که خود زمینه ساز عوارض بارداری است. در واقع علت تهوع و استفراغ در این دوره برمی گردد به تغییرات هورمونی ناشی از جفت که کاملا هم باید طبیعی تلقی شود.»

«در این دوره، حجم و ترکیبات خون مادر تغییر پیدا می کند و میزان هموگلوبین خون به دلیل اینکه افزایش حجم آن بیشتر از افزایش ترکیبات خون است مقداری کاهش پیدا می کند به همین علت هموگلوبین بارداری با غیربارداری فرق می کند لذا در سه ماهه اول بارداری اگر هموگلوبین مادر زیر یازده باشد مادر کم خون محسوب می شود ولی در دوره غیربارداری هموگلوبین زیر 12 را کم خونی می دانیم.»

نکته دیگری که اهمیت این دوران را می رساند مراحل رشد جنین است که دو هفته اول تخم بارور شده جایگزین می شود و جفت تشکیل می شود و از هفته سوم تا پایان ماه دوم بارداری اندام های جنین تشکیل می شود و با سرعت بسیار تقسیم سلولی روبرو است که اهمیت تغذیه در این دوران را از نظر کیفی نشان می دهد و هرگونه سوء تغذیه ای که با تقسیم سلولی ارتباط پیدا می کند مثل کم خونی، کمبود ب12 و کمبود اسیدفولیک و کمبود روی و کمبود ترشح تیروئید اثرات سوء خود را در این دوران می گذارد که باعث تغییرات ارگانیک می شود.»

لزوم مصرف اسیدفولیک قبل از بارداری

« اختلالات ارگانیک در این دوران بسیار مهم است که شاید بارزترین آن در ارتباط با اسید فولیک است به همین دلیل توصیه می شود مادران قبل از بارداری مکمل اسید فولیک را مصرف کنند تا کمبود آن اثرات سوئی بر جنین نداشته باشد چرا که معمولا زنان در ماه های اول و دوم متوجه بارداری خود نیستند مگر در بارداری هایی که برنامه ریزی شده است.»

« سوزش سردل یکی از شایع ترین عوارض دوره بارداری است که در واقع همان ترش کردن معده است. توصیه می شود زنان باردار برای کاهش این عارضه تعداد وعده های غذایی خود را بیشتر و حجم هر وعده را کمتر کرده تا با حجم کم بتوانند غذا را تحمل کنند در عین حال از پری معده خودداری کنند.»

« لازم است از مصرف غذاهای محرک اسید معده که شامل غذاهای پرادویه، سرخ شده، غذاهای ترش و اسیدی، شکلات، قهوه و چای، غذاهای دیرهضم و گازدار و نفاخ خودداری کرده و حتی المقدور غذاهای ساده و زودهضم و کم حجم را مصرف کنند.»

خودداری از درازکشیدن تا دو ساعت بعد از صرف غذا

وی درباره زمان مصرف مایعات در زنان باردار گفت:« ترجیحا آب را همراه با وعده غذایی مصرف نکنند. بهتر است آب و مایعات در فواصل بین وعده ها مصرف شود و حتی المقدور یک تا دو ساعت بعد از غذا از درازکشیدن خودداری شود.»

دو سوم زنان باردار تهوع صبحگاهی دارند

« تهوع و استفراغ از دیگر مشکلات دوره بارداری است که بیماری صبحگاهی نامیده می شود. معمولا دو سوم زنان در این دوران تهوع دارند و یک سوم آنها حالت تهوعشان با استفراغ همراه است. اگر این حالات موجب کاهش وزن زن باردار شود نشان دهنده تهوع و استفراغ بدخیم است. در این شرایط باید حتما برای کنترل برنامه غذایی مناسب زیر نظر پزشک و متخصص تغذیه بوده تا کاهش وزن نداشته باشد.»

« در عین حال ممکن است افزایش هورمون تیروئید در این دوره باعث تشدید حالت تهوع و استفراغ شود همچنین هیجان و اضطراب از عواملی است که این شرایط را بدتر می کند. عواملی دیگر مثل سر و صدا، نور و شرایط تغییرات آب و هوا نیز ممکن است این حالات را تشدید کند بنابراین باید از این عوامل پرهیز شود.»

پرهیز از خالی نگه داشتن معده

« برای کاهش این نوع عارضه بارداری بهتر است تا جایی که با تغذیه در ارتباط است از خالی نگه داشتن معده اجتناب شود و وعده های غذایی را در فواصل منظمی در حجم کم مصرف کنند که می تواند براساس تحمل مادران متفاوت باشد. گاها یک مادر باردار می تواند به جای سه وعده 6 یا 8 یا حتی 10 وعده غذایی در روز مصرف کند که این مقدار برحسب شرایط و تحمل مادر متفاوت است.»

قبل از برخاستن از رختخواب یک تکه نان خشک مصرف کنید

« به دلیل اینکه حالت تهوع زنان باردار به هنگام صبح به دلیل خالی بودن معده بیشتر از سایر اوقات است بهتر است بعد از بیدار شدن از خواب در حالت درازکش یک تکه نان خشک یا بیسکوئیت مصرف کرده و بلافاصله یک ربع بعد از آن بلند شده یک صبحانه سبک و زودهضمی را دریافت کند همچنین استفاده از کربوهیدرات های زودهضم و پروتئین در این وعده غذایی می تواند این حالت را تخفیف دهد.»

خطرات مصرف خاک خوری و نشاسته خوری در اثر ویار

« از دیگر عوارض سه ماهه اول بارداری "ویار" یا "پیکا" است. اکثر مادران باردار این علایم را دارند ممکن است ویار آنها به نوعی با تهوع و استفراغ ارتباط داشته باشد. برخی از غذاها حالت تهوع را تشدید می کند که خود مادر باید براساس تجربه متوجه شود چه چیزی این حالت را تشدید می کند تا ازمصرف آن دوری کند. در این دوره ممکن است مصرف مواد غذایی کم ارزش مثل خاک خوری یا نشاسته خوری صورت گیرد که هیچکدام مفید نیست.»

« لازم است در این مورد آموزش کافی به مادر داده شود تا از مصرف این مواد نامناسب خودداری کند چرا که نه تنها خاصیتی برای مادر ندارد بلکه می تواند باعث مسمومیت، عفونت، آلودگی انگلی و غیره شود. حتی افزایش بزاق دهان با مصرف نشاسته خواری گزارش شده است بنابراین باید از این شرایط اجتناب شود.»

کاهش اشتها به دنبال عوارض بارداری

« کاهش اشتها به دنبال عوارض بارداری صورت می گیرد و به دلیل اینکه به عنوان مشکلات بسیار رایج این دوران است بیشترین توصیه تغذیه ای برای این دوره کنترل عوارض بارداری است. ممکن است مادرانی باشند که در معرض خطر بیشتری در این شرایط باشند که لازم است تحت مراقبت ویژه باشند و حتی ممکن است لازم باشد هر هفته تحت مشاوره باشند.»

تغذیه درباره سوء تغذیه مادران باردار گفت:« سوء تغذیه مادران بیشتر در نقش کم وزنی است. مادرانی که BMI زیر 18.5 دارند به عنوان مادران دچار سوء تغذیه محسوب می شوند.»

زنانی که در معرض بارداری پرخطر قرار دارند گفت:« مادرانی که سن بارداری آنها نامناسب است یعنی کمتر از 18 سال یا بالای 35 سال دارند به عنوان مادران باردار در معرض خطر شناسایی می شوند. هچنین فاصله کم بارداری با زایمان قبلی اگر کمتر از دو سال باشد به عنوان عامل خطر محسوب می شود. سابقه بارداری های پرخطر مثل سقط، مرده زایی ، تولد نوزاد نارس و یا نوزاد کم وزن نیز عامل خطر محسوب می شوند.»

« تاریخچه سلامتی مادر از نظر بیماری هایی نظیر فشارخون، دیابت و بیماری های مزمنی که در اثر آن مادر دارو مصرف می کند ممکن است تداخل داروها با مشکلات مادر را بیشتر کند بنابراین مادرانی که این عوامل خطر را دارند زیرنظر پزشک و متخصصن تغذیه مشاوره شوند تا بتوانند این دوران را به خوبی سپری کنند.»

میزان مصرف مواد غذایی در بارداری

« در مورد میزان غذایی مادران باید ضمن کنترل میزان مصرف از همه گروه های اصلی غذایی به طور متناسب استفاده کند که شامل نان و غلات است که حداقل مصرف 7 واحد از این گروه توصیه می شود همچنین از گروه گوشت 7 واحد(برحسب لیست جانشینی)، گروه میوه ها 3 واحد، گروه سبزی ها 4 واحد و از گروه شیرمصرف 3 واحد در روز توصیه می شود البته گاها ممکن است برخی از مادران نیاز بیشتری به مصرف این گروه غذایی داشته باشند که در مشاوره با متخصص تغذیه مشخص می شود.»

« مصرف روغن بخصوص روغن های ضروری که اسیدهای چرب ضروری را برای بدن مادر تامین می کند و نیز روغن هایی که حاوی امگا3 هستند خصوصا روغن زیتون توصیه می شود و لازم است روزانه حداقل 3 واحد یعنی به اندازه 3 قاشق مرباخوری در برنامه غذایی مادران باردار جای داشته باشد.»

مصرف مکمل ها در بارداری آری یا خیر؟

« با توجه به اینکه ممکن است مادران در دوره بارداری به دلیل عوارض این دوره در معرض کمبود ریزمغذی های اساسی قرار گیرند مصرف مکمل ها در این دوره اهمیت خاصی دارد. توصیه های کشوری ما این است که مکمل بارداری باید در این دوره مصرف شود و تمام مادران باردار باید بدون استثناء از مکمل ویتامین و مینرال ویژه بارداری استفاده کنند که با مکمل های دیگر متفاوت است.»

« مصرف آهن از سه ماهه دوم به بعد به زنان باردار توصیه می شود اما در صورتی که دچار کم خونی باشد باید آهن اضافی مصرف کند و در قبال این آهن اضافی روی اضافی بگیرد تا کمبود روی را در مادر تشدید نکند.»

زمان مناسب مصرف مکمل های بارداری

وی در پاسخ به اینکه زنانی که با مصرف مکمل ها احساس سیری می کنند و نمی توانند غذای اصلی را مصرف کنند چه باید کنند؟ آیا نیاز به تغییر نوع مکمل است، گفت:« نیازی به تغییر نوع مکمل مصرفی نیست بلکه زمان مصرف مکمل مهم است. اصولا برای اینکه مکمل تاثیر بیشتری داشته باشد توصیه می شود یک ساعت تا یک ساعت و نیم قبل از غذا مصرف شود اما اگر با مصرف مکمل ها دچار سیری می شوند بهتر است مکمل ها را یک ساعت و نیم بعد از غذا در وعده نهار یا شام مصرف شود. البته توصیه می شود زمان مصرف مکمل در مادران چاق بعد از شام و در مادران غیرچاق بعد از نهار باشد.»دارد ضمن اینکه عوارض سه ماهه دوره اول یکی از عللی است که ممکن است مادر را در معرض کمبود این مواد مغذی قرار دهد.»

برچسب ها : تغذیه سالم در بارداری,سه ماه اول بارداری,تغذیه سالم,
صفحه قبل 1 صفحه بعد